บริการวิจัย และพัฒนาสูตร

     บริการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอาง ตามความต้องการของท่าน ด้วยคุณสมบัติ และราคาที่คุณกำหนดเอง 
 
   ขั้นตอนในการวิจัยพัฒนาสูตร
 
   1.ลูกค้าแจ้งรายละเอียด พร้อมลักษณะ กลิ่น หรือ ส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) พร้อมราคาที่ลูกค้ากำหนดให้กับเจ้าหน้าที่
   2.ทางเราจะประเมินความเป็นไปได้ว่าทำได้หรือไม่ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วันทำการ
   3.กรณีทำได้จะทำการพัฒนา (ค่าวิจัยพัฒนาสูตร 3,000 บาท/รายการ) และส่งตัวอย่างสินค้า (ประมาณ 20 g จำนวน 2 ชิ้น)  ให้ลูกค้าภายใน 14 วันทำการ
   4.หลังจากลูกค้าได้รับตัวอย่างแล้ว ควรแจ้งกลับผลการทดสอบภายใน 2 สัปดาห์  เพื่อให้งานวิจัยพัฒนาสูตรดำเนินการแบบต่อเนื่อง 
     (กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้งผลการประเมินกลับให้ทราบ เกิน 1 เดือน ถือว่าลูกค้า ยกเลิกงานวิจัยพัฒนาสูตรแล้ว ซึ่งจะไม่ได้รับค่า วิจัยพัฒนาสูตรคืนกลับ)
   5.หลังจากลูกค้า ok สูตร แล้ว  ทางบริษัทฯ จะแจ้งค่าสินค้าสุทธิ ซึ่งจะอยู่ในช่วงราคาที่ลูกค้ากำหนดมา 
   6.ระยะเวลาในการการดำเนินการผลิต  ประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าชำระค่าสินค้า (หรือตามที่ลูกค้าต้องการ)
   7.จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 10 กิโลกรัมขึ้นไป
   8.ระยะเวลาในการอนุมัติเลขที่ใบรับแจ้ง (อย.)  ประมาณ 1-2 สัปดาห์
Visitors: 1,103,974