บริการวิจัย และพัฒนาสูตร

       
   บริการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอาง
 
ตามความต้องการของท่าน ด้วยคุณสมบัติ
และราคาที่คุณกำหนดเอง
 
              ขั้นตอนในการวิจัยพัฒนาสูตร
 
              1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียด พร้อมลักษณะ กลิ่น หรือ ส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) พร้อมราคาที่ลูกค้ากำหนดให้กับเจ้าหน้าที่
              2. ทางเราจะประเมินความเป็นไปได้ว่าทำได้หรือไม่ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วันทำการ
              3. กรณีทำได้จะทำการพัฒนา (ค่ามัดจำวิจัยพัฒนาสูตร 3,000 บาท/รายการ) และส่งตัวอย่างสินค้า (ประมาณ 20 g จำนวน 2 ชิ้น) ให้ลูกค้าภายใน 14 วันทำการ
              4. หลังจากลูกค้าได้รับตัวอย่างแล้ว ควรแจ้งกลับผลการทดสอบภายใน 2 สัปดาห์  เพื่อให้งานวิจัยพัฒนาสูตรดำเนินการแบบต่อเนื่อง 
                 (กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้งผลการประเมินกลับให้ทราบ เกิน 1 เดือน ถือว่าลูกค้า ยกเลิกงานวิจัยพัฒนาสูตรแล้ว ซึ่งจะไม่ได้รับค่า วิจัยพัฒนาสูตรคืนกลับ)
              5. หลังจากลูกค้า ok สูตร แล้ว  ทางบริษัทฯ จะแจ้งค่าสินค้าสุทธิ ซึ่งจะอยู่ในช่วงราคาที่ลูกค้ากำหนดมา 
              6. ระยะเวลาในการการดำเนินการผลิต  ประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าชำระค่าสินค้า
              7. จำนวนสั่งผลิต
                   - ขั้นต่ำ 5 kg กรณีสินค้ามีราคา 2,500 ฿ / kg ขึ้นไป
                   - ขั้นต่ำ 10 kg กรณีสินค้ามีราคาต่ำกว่า 2,500 ฿ / kg
              8. ระยะเวลาในการอนุมัติเลขที่ใบรับแจ้ง (อย.)  ประมาณ 1-2 สัปดาห์
 
 
    
Visitors: 1,175,898