บริการบรรจุสินค้า พิมพ์วันที่ผลิต และวันหมดอายุ

บริการบรรจุสินค้า

           บริการบรรจุสินค้าอย่างถูกต้อง ได้มาตราฐาน ด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยตามมาตราฐาน GMP

           สามารถบรรจุสินค้าให้กับบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายชนิด เช่น หลอด, ขวด, ซอง, กระปุก

     บริการแพคสินค้า หุ้มฟิล์ม

           บริการแพคสินค้าลงกล่อง แพคเดี่ยว แพคจัดชุด พร้อมบริการหุ้มฟิล์ม ติดฉลากสินค้า

     บริการพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ลงบนผลิตภัณฑ์

           ให้บริการพิมพ์วันที่ผลิต (MFD) วันหมดอายุ (EXP) โลโก้ และบาร์โค้ด ลงบนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กล่อง หลอดพลาสติก ฯลฯ

 

 

ตัวอย่างงานสกรีน

      


 

 

Visitors: 1,175,906