บริการบรรจุสินค้า พิมพ์วันที่ผลิต และวันหมดอายุ

 บริการบรรจุสินค้า

           -บริการบรรจุสินค้าอย่างถูกต้อง ได้มาตราฐาน ด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยตามมาตราฐาน GMP

           -สามารถบรรจุสินค้าให้กับบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายชนิด เช่น หลอด, ขวด, ซอง, กระปุก

     บริการแพคสินค้า หุ้มฟิล์ม

           -บริการแพคสินค้าลงกล่อง แพคเดี่ยว แพคจัดชุด พร้อมบริการหุ้มฟิล์ม ติดฉลากสินค้า

     บริการพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ลงบนผลิตภัณฑ์

           -ให้บริการพิมพ์วันที่ผลิต (MFD) วันหมดอายุ (EXP) โลโก้ และบาร์โค้ด ลงบนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กล่อง หลอดพลาสติก ฯลฯ

 

 

ตัวอย่างงานสกรีน

      

Visitors: 1,103,992