บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และฉลาก


 

บริการออกแบบโลโก้ ฉลาก กล่อง ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 

และตรงกันแนวทางการตลาดของลูกค้ารวมถึงตรงตามหลักเกณฑ์ที่ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) 

กำหนดไว้ พร้อมบริการงานพิมพ์ฉลาก/กล่อง

  

ตัวอย่างแบบLOGO 

   

                      

 

       

 

 


 

ตัวอย่างแบบกล่อง