บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และฉลาก

          บริการออกแบบโลโก้ ฉลาก กล่อง ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และตรงกันแนวทางการตลาดของลูกค้ารวมถึงตรงตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กำหนดไว้ พร้อมบริการงานพิมพ์ฉลาก/กล่อง


 

  

ตัวอย่างแบบLOGO 

    

              

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฉลาก

 

  

 

   

 

ตัวอย่างแบบกล่อง

 

        

Visitors: 1,103,973