บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และฉลาก

   บริการออกแบบโลโก้ ฉลาก กล่อง

ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และตรงกันแนวทางการตลาดของลูกค้า

รวมถึงตรงตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กำหนดไว้

พร้อมบริการงานพิมพ์ฉลาก/กล่อง

 

 

  

ตัวอย่างแบบLOGO 

    

              

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฉลาก

 

    

 

   

 

ตัวอย่างแบบกล่อง

 

 

 

 

 

 

         

            

  

Visitors: 1,248,028