บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

  ดำเนินการจดแจ้งสินค้ากับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สินค้าถูกต้องตามกฏเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 

 

Visitors: 1,100,566