บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

ดำเนินการจดแจ้งสินค้ากับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) 

รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สินค้าถูกต้อง

ตามกฏเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 


 

 

Visitors: 1,185,380