บริการบรรจุภัณฑ์

บริการบรรจุภัณฑ์ ได้มาตราฐานจากโรงงาน 

สามารถบรรจุสินค้าให้กับบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายชนิด เช่น หลอด, ขวด, ซอง, กระปุก

 

Visitors: 1,103,993