ช่องทางชำระบัตรเครดิต


 

 ขั้นตอนการชำระผ่านบัตรเครดิต

 

 1.เข้าสู่ระบบ

 

2.กรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 4 ช่อง

 

 3.เลือกช่องทางการชำระเงิน

 

 

4.เลือกประเภทของบัตร 

 

 

5.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

 

 

 

Visitors: 1,103,976