ขอรับ Catalogue

 

เงื่อนไขในการขอรับ catalogue

1.บุคคลทั่วไป ลูกค้าจะต้องสั่งซื้อ catalog ในราคา 100 บาท  

2.บริษัท/คลินิก/แพทย์ จะได้รับ catalogue ฟรี  1 เล่ม 

3.กรณีลูกค้าใหม่สั่งซื้อสินค้า ครบ 3000 บาทขึ้นไป จะได้รับ catalogue ฟรี 1 เล่ม


***ทางบริษัทจะจัดส่งให้แบบลงทะเบียนนะคะ*** 

 

ขอรับ catalog

Visitors: 1,103,974