ขอรับ Catalogue

 เงื่อนไขขอรับ Catalog

1.บริษัท/คลินิก/แพทย์ จะได้รับ catalogue ฟรี  1 เล่ม 

2.บุคคลทั่วไป ลูกค้าจะต้องสั่งซื้อ catalog ในราคา 100 บาท 

3.กรณีลูกค้าใหม่สั่งซื้อสินค้า ครบ 3000 บาทขึ้นไป จะได้รับ catalogue ฟรี 1 เล่ม

***ทางบริษัทจะจัดส่งให้แบบลงทะเบียนนะคะ***  

ขอรับ catalog

Visitors: 1,133,656