ช่องทางชำระบัตรเครดิต


 

 ขั้นตอนการชำระบัตรเครดิต

 

1.กรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 4 ช่อง

 

 2.เลือกช่องทางการชำระเงิน

 

 

3.เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน 

 

 

4.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน